Arrangementer

Arrangementer
Af Poul Hjørnholm

På grund af coronapandemien ser situationen med arrangementer noget ander- ledes ud.

Sidst i november plejer arkiverne, Autografmuseet samt de mange foreninger, som hører hjemme i Den Gule Bygning, at arrangere ”Jul i Den Gule Bygning”. Ved samme lejlighed holder arkiverne ”Arkivernes Dag” med et bestemt emne som overskrift.

Arkiverne har en tradition med en foredragsaften for alle i byen, hvor vi har en extern foredragsholder. I 2019 var det forfatteren Henning Ringgaard Lauridsen, som fortalte om sin bog ”Ved jorden at Blive”. En hyggelig aften med et pænt fremmøde.

Vi genoptager selvfølgelig disse traditioner, når vi får normale tilstande!

Omtale:
Ved jorden at blive
Mennesker og begivenheder i Vestjylland gennem tre hundrede år

En foredragsaften, hvor vi møder knøsen, der tvinges i knæ under slagene fra en satanisk underofficer i landmilitsen. Vi stifter bekendtskab med studedrivere og bissekræmmere. Vi følger stræbsomme husmænd på kanten af heden, og vi præsenteres for vestjyske bondepolitikere, der kæmpede for et andet Vestjylland.

Aftenens tilhørerne bliver ej heller forskånet for at høre om familietragedier, svigt og uægte børn, og de kommer med til intense møder i missionshuset, hvor vækkelseshymner svinger til trippevalsetoner, mens støvlehælene under bænken slår takten an. Sidst i foredraget oprulles slutspillet for de mindre vestjyske landbrug. Bondekulturen opløses, og sammen med tusindvis af andre bondebørn forlod foredragsholderen ploven for at søge over i et andet erhverv.

Foredragsholderen Henning Ringgaard Lauridsen, der er historiker og fhv. leder af Viborg Museum, fortæller om mennesker og begivenheder i Vestjylland gennem tre hundrede år…………

(Visited 187 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Don`t copy text!